Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Quality Ballooning BV.

  • Contactgegevens

Quality Ballooning BV

Maatschappelijke zetel:
Vrasenestraat 40b
9100 Sint-Niklaas
België
BE 0758.892.663

📞 +32484 200 720
📧 [email protected]
🌐 www.qualityballooning.be

  • Aankoop van een cadeaubon boeken van diensten

1.1 Een cadeaubon of ballonvaart kan besteld worden via onze website of via onze pop-up stand in het Waasland Shoppingcenter te Sint-Niklaas (Pop-Up van 9/12/22 tem. 31/12/22. 

1.2 Na bestelling op onze website ontvangt de klant een bevestigingsmail van de bestelling. De klant heeft 24u. de tijd om deze bestelling alsnog te annuleren, dit kan via aangetekede zending of via e-mal. Na deze 24u. is een annulering niet meer mogelijk. Er is dan ook geen enkele mogelijkheid zijn tot terugbetaling.

1.3 Indien Quality Ballooning zijn cadeaubonnen laat varen door een ander vervoerder zal die vervoerder eerst aansprakelijk zijn. De vervoerder is dan verantwoordelijk voor het materiaal, de nodige vergunningen en verzekeringen.

  • Reserveren van een ballonvaart

2.1 Met een cadeaubon of aangekochte ballonvaart voor eigen gebruik kan de klant bij Quality Ballooning een ballonvaart reserveren. De klant ontvangt na aankoop een mail van [email protected] met daarin een unieke link naar onze boekingprogramma. Hier kan u de vrije data zien en zeer gemakkelijk een vaart

selecteren naar keuze. Via deze link kan de klant dan zelf ook zien of de vaart die hij/zij selecteerde is aanvaard en of de gekozen datum is bevestifgd. 

2.2 De gereserveerde datum wordt dus NIET door Quality Ballooning BV per kerende e-mail bevestigd, maar diend door de klant zelf te worden nagekeken in onze app die u ten allen tijde kan raadplegen met de unieke link naar onze applicatie. 

2.3 Een gereserveerde datum kan kosteloos door de klant worden verplaatst tot 14 dagen voor de vaart.

2.4 Tussen de 14 dagen en de 7dagen voor de gereserveerde datum kan de ballonvaart worden verplaatst mits een vergoeding

te betalen van 25 euro per passagier. De klant ontvangt hiervoor een extra factuur.

2.5 Binnen een termijn van 7 dagen voor de vaart kan de gereserveerde datum niet meer verplaatst worden. De cadeaubon verliest dan ook zijn geldigheid. 

2.6 Quality Ballooning kan de ballonvaart annuleren indien de weersomstandigheden, te kort aan medewerkers of een mankement aan de ballon of anders materiaal een gegarandeerde veilige vaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder zelf. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling van de prijs plaats. De klant kan bij ons een nieuwe vaart reserveren via de unieke link naar onze applicatie, dit binnen de termijn van de geldigheid van de cadeaubon of aangekochte vlucht.

2.7 De cadeaubon vervalt 1 jaar na datum van uitgifte. De datum van aankoop is steeds vermeld op de cadeaubon of voucher. Na verloop van 1 jaar kan met de cadeaubon geen ballonvaart meer gemaakt worden. Een verlopen cadeaubon of voucher geeft geen recht op enige terugbetaling of vergoeding. 

2.8 Tenzij het over een privé ballonvaart of VIP-vaart of een Ballonvaat op maat gaat, wordt de ballonvaart gemaakt vanaf één van de vaste opstapplaatsen van Quality ballooning die op de dag van de ballonvaart word bepaald.

2.9 De passagiers zullen de dag van de gereserveerde vaart verwittigd worden via SMS of de ballonvaart kan doorgaan. Bij een avondvaart is dit de dag zelf tussen 13.30u. en 15u. Bij een ochtendevaart is dit de dag ervoor tussen 17.30u. Het niet onvangen van de SMS wegens welke omstandigheden ook is geen reden tot annulatie of terugbetaling van de cadeaubon of aangekochte vlucht. 

  • Uitvoeren van een ballonvaart

3.1 Quality Ballooning zal de ballonvaart zorgvuldig en professioneel uitvoeren, rekening houdende met de toepasselijke wet- en regelgeving.

3.2 Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het voorkomen dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave van de afstand, richting en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op de ideale omstandigheden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3 Quality Ballooning kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet laten doorgaan als de (weers)-omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart op de plaats van opstijgen en op dat moment niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder die de vaart zal uitvoeren. (Zie art. 2.6)

3.4 Het recht om met de cadeaubon een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:
a. Indien de klant niet of niet tijdig komt opdagen op het uur en de plaats van afspraak die telefonisch werd doorgegeven de dag van de gereserveerde vaart.
b. Indien de klant voor de start van de vaart geen geldige cadeaubon kan voorleggen.
c. Indien de cadeaubon na een jaar vervallen is.

3.5 De passagiers die de ballonvaart maken dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van Quality Ballooning gegeven instructies. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de vaart.

3.6 Door deelname aan de ballonvaart aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico voor lichte verwondingen (door schaven, stoten enz.), voor het verlies en besmeurd raken van persoonlijke uitrusting, kledingstukken, camera’s, gsm’s.

3.7 De aansprakelijkheid van de vervoerder voor letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een bedrag overeenkomend met de verzekering van AXIS .

3.8 De aansprakelijkheid van Quality Ballooning is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder aansprakelijkheidsverzekering van Quality Ballooning wordt uitbetaald. Op verzoek wordt een kopie van de polis toegezonden.

3.9 De bepalingen van art. 3.7 en art. 3.8 gelden niet indien ze in strijd zijn met de regels van dwingend recht.

  • Klachten en geschillen

4.1 Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij Quality Ballooning schriftelijk een klacht indienen. Quality Ballooning zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden.

4.2 Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van betaling of andere verplichtingen.

4.3 Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen 14 dagen na het voorval waarover de klant een klacht heeft.

4.4 Elke rechtsvordering van de klant uit hoofde van deze overeenkomst vervalt na verloop van een periode van één jaar na de ballonvaart of, indien geen ballonvaart is gemaakt, één jaar na boekingsdatum. Voor die datum dient de klant de vordering aanhangig te hebben gemaakt bij de bevoegde rechter, ook als er nog een klacht in behandeling is.

4.5 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Het Belgisch recht is uitsluitend bevoegd geschillen te beslechten. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

  • Voorwaarden verzekering tijdens de vaart.

Bij invullen van passagierslijst en of ondertekenen via de tablet digitaal. Verklaart de passagier bij deze kennis te hebben genomen van de hierna vermelde informatie en veiligheidsraadgevingen, genoteerd te hebben dat deze raadgevingen absoluut nageleefd moeten worden :

5.1 Voor de vaart:

A. Een briefing te hebben ontvangen, kennis hebben genomen van duidelijke landings instructies.

B. Meld zwangerschap aan de piloot.

C. Neemt elektronica zoals: Gsm, videocamera’s en fototoestellen mee op eigen risico.

D. Weet dat kleren en schoenen bevuild kunnen worden.

E. De piloot in opdracht van Quality Ballooning BV en Quality Ballooning BV zelf enkel aansprakelijk worden gesteld voor een maximum bedrag waarvoor men verzekerd is. Het maximum bedrag is vermeld in de polis van AXIS.

5.2 Tijdens het opblazen van de ballon en/of tijdens de vlucht:

A. Niet in de nabijheid van het touwwerk vertoeven, behoudens wanneer men vraagt mee te helpen met het opblazen.

B. Het gezichtsveld van de piloot niet hinderen tijdens de verschillende werkzaamheden.

C. In geen geval de gasleidingen of het touwwerk voor het besturen van de ballon aanraken.

6.3 Tijdens de landing, die hard kan zijn :

A. De knieën licht plooien om de schok op te vangen.

B. Zich vasthouden aan de handvatten, die zich bevinden aan de binnenkant van de mand.

C. Zijn knieën of andere ledematen niet plaatsen tegen of in de nabijheid van delen van de ballon of toestellen die pijn of kwetsuren veroorzaken (brandblusapparaten, gasflessen, …

D. Zijn handen niet buiten de mand houden.

E. In de mand blijven tot de toelating gegeven wordt om uit te stappen. Bovendien verbindt hij zich ertoe de bevelen van de piloot in alle omstandigheden na te leven.

F. Alle persoonlijke spullen zoals Gsm fototoestellen, brillen veilig op te bergen we zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke spullen bij verlies of schade.

Wie aan boord stapt in één van onze ballonmanden of ballons in opdracht van Quality Ballooning BV en of een product afneemt.  Aanvaard stilzwijgend bovenstaande voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen ten aller tijde geconsulteerd worden via onze website.

Mvg, 

Quality Ballooning BV

Scroll naar boven